Български English
Полистерм МВ ЕООД
производител на EPS изолационни продукти
ПродуктиПродукти

 
Термоизолационни плоскости Изолен: Изолен е висококачествен продукт с европейски сертификат за качество!


Термоизолационните плоскости от експандиран пенополистирол Изолен:
  • Притежават двустранен релеф, подобряващ лепилните свойства спрямо лепилната/шпаковъчната смес;
  • Размерите и формата на плоскостите са предпоставка за по-бързото и по-лесното им монтиране;
  • Изолен не съдържа добавъчен или вторичен материал;
  • Изолен е произведен по листова, безотпадъчна технология, чрез напълно автоматизирана линия от Полистерм МВ ЕООД - гр. Стара Загора;
Експанидрания полистирен е лек термопластичен материал, състоящ се от малки сферични клетки, съдържащи около 98 % въздух. Тази затворена клетъчна структура осигурява на EPS продуктите отлични топлоизолационни свойства и здравина.
EPS се произвежда в широк диапазон от плътности, в резулат на което физико-механичните му характеристики варират. Те са подбрани, така че да осигурят оптимална комбинация от свойства, които да отговарят на избраното приложение. Така се осигурява максимално добро съотношение цена-ефективност, което прави материалите от EPS един от най-широко използваните изолационни материали в строителството, в транспорта, при опаковъчните материали и пр.


С отлични топлоизолационни свойства
Най-важната характеристике на EPS е неговата малка топлопроводност. Само 2 % от обема на материала е полистирен. Обема на клетките е изпълнен с въздух, който затворен неподвижно в тях, осигурява постоянна топлоизолация по най-естествен и екологичен начин.
Коефициентите на топлопроводност на EPS започват от 0,030 W/mK. Това го прави ефективен и предпочитан изолационен материал в строителството.
Изключително подходящ е за опаковка на продукти, които са чувствителни към температурните промени. Стоките, запечатани в контейнери от EPS могат да се съхраняват дълго време в среда, с по-висока или по-ниска температура. Те са предпазени от внезапни температурни промени, например при транспорт през различни климатични зони или с големи температурни амплитуди между деня и ноща. Такива са фармацевтичните,медицинските продукти и храните.


Лек
EPS е изключително лек материал. Това не е изнанадващо като се има предвид, че 98 % от състава му е въздух, а обичайната му обмна плътност е от 10 до 30 kg/m3.
Предимство, от което се възползват опаковките изработени от материала, тъй като те не добавят тегло към опакования продукт и така не натоварват допълнително разходите за транспорт.
Аналогично в строителството малкото тегло спомага да не се натоварват конструкциите с теглото на положения изолационен материал или дори с влагането на EPS като пълнеж да се намали теглото им. Малката тежест облекчава транспорта, пренасянето, складирането на строителната площадка. Позволява да се използват по-малко и по-опростени крепежи. Особено при реновация, реставрация и обновяване на стари сгради, EPS  архитектурните форми и профили дават необходимата свобода и размах на фантазията на архитектите без да застрашават изискванията за якост и противоземетръсните норми.


С много добри механични показатели
Независимо, че EPS продукти са леки, това не им пречи да имат много добри механични свойства. Клетъчната им структура гарантира стабилност и много добри якости на натиск, огъване, опън, срязване. Например при проходими плоски покриви, специализирания EPS за покривно приложение издържа натоварвания от над 4 t/m2.


Устойчив на влага
EPS има затворена клетъчна структура и не поглъща лесно вода, освен ако не е подложен на продължително въздействие. Не поема вода от въздуха, нито капилярно. Дори и в наситена с вода среда, когато е възможно тя да се задържи в междуклетъчното пространство, EPS запазва стабилността, размерите и формата си  и губи само частично топлоизолационните си свойства. Ето защо с EPS в строителството са разработени приложеня за изолация по периметъра на сградите, дори извън хидроизолационната обвивка.
Водоустойчивостта прави възможно използването на EPS в корабостроенето.


Химически устойчив
EPS е химически неактивен. Той е съвместим с обичайните строителни материали – цимент, варовик, гипс, вода. Не е устойчив на органични разтворители – ацетон, бензин, терпентин и др.
EPS няма мирис и не е токсичен.


Дълготраен
В продължение на повече от 40 години масово приложение EPS е доказал, че свойствата му остават непроменени. EPS е химически неактивен, органичен материал, той не гние и е устойчив на плесени и мухъл. Няма практическа хранителна стойност за растения, животни и микроорганизми.
При положение, че е правилно монтиран в топлоизолационна система за стени, покриви или подове EPS служи в продължение на целия експлоатационен живот на сградата.


Многообразие
EPS може да бъде произведен в почти всякаква форма и размер или може да бъде нарязан и оформен, когато приложението го налага.
EPS се произвежда в голям диапазон от плътности, което осигурява многообразие от физико-механични показатели, които да отговорят на конкретната строителна конструкция, в която ще бъде вложен.


Безопасен за здравето и околната среда
EPS не уврежда околната среда. За производството му никога не е бил използван разпенващ агент, съдържащ флуор-хлор въглеводороди, които разрушават озоновия слой. Не е токсичен и при манипулации не отделя вредни частици, лъчения и газове. Химически неактивен и безопасен за здравето.
За приложения където се изисква или препоръчва пожароустойчивост, например в строителството, към EPS се добавя специална добавка, която прави материала самозагасващ, в случай на контакт с огън. Отделените в случай на пожар газове, основно въглероден окис и двуокис са в концентрация значително по-малка от тази отделена, при горенето на естествени материали като дърво и корк.
© Полистерм МВ ЕООД. Всички права запазени! / Created by admin 2013.